دوبلاژ پیشرفته

دوبلاژ پیشرفته

دوبلاژ

(این رشته برای اولین بار در ایران توسط کادر علمی آکادمی هنر میلنیوم تدوین و برای سازمان فنی و حرفه ای استاندارد شده است)

 سرفصلهای آموزشی:

  •  تجزیه و تحلیل شاخه های مختلف صدا بازیگری فن بیان
  • تربیت حس ، رها سازی، استفاده از عنصر تخیل 
  • تحلیل و بحث سکانسها و کلیت فیلم
  • دوبله در ژانرهای مختلف 

         طول دوره: 20جلسه

 هزینه دوره:  2/000/000 تومان در پنج  قسط 400/000 تومانی

قیمت:ریال4000000

نمایش نظرات