صدا نیز همچون دیگر امواج , به صورت موج رفت و برگشتی در محیط منتشر می شود

صدا نیز همچون دیگر امواج , به صورت موج رفت و برگشتی در محیط منتشر می شود

  تاریخ : 1395/3/17     نظرات : 0     بازدید : 547     4     1    

صدا نیز همچون دیگر امواج , به صورت موج رفت و برگشتی در محیط منتشر می شود

صدا نیز همچون دیگر امواج ,  به صورت موج رفت و برگشتی در محیط منتشر می شود.که اصطلاحا به این نوع موج موج سینوسی گویند .امواج دارای یک مشخصه فیزیکی هستند  که به آن فرکانس گویند . فرکانس میزان رفت موج و برگشت آن به حالت قبلی را در واحد معیینی از زمان مثل ثانیه معیین می کند . واحد سنجش فرکانس  ” هرتز ” می باشد  که اختصارا  آنرا HZ   می نویسند.


نواحی فرکانسی :

بالا:  (High Frequency)

فرکانسهایی که از 1KHZ   بالاتر هستند را فرکانس های بالا می نامند . مانند صدای , سنج  در موسیقی( سنج یک ساز است ) یا صدای به هم خوردن لیوان  یا صدای شکستن شیشه و …
میانی: (Midrange )
فرکانسهایی که بین  250 هرتز  تا  1 کیلو هرتز  هستند را میانی می نامند . مانند صدای صحبت معمولی انسان  یا  صداهای معمولی اطراف ما .

پایین:  ( Low frequency )

فرکانسهای پایین 250 هرتز را فرکانس ناحیه پایین می نامند . مثل صدای طبل . صدای بسته شدن  محکم درب ,  صدای به هم خوردن دو  جسم بزرگ وسنگین  و … که عموما صدا هایی پر انرژی هستند و ددر محیط شنیداری هنگام پخش این فرکانس احساس لرزش  میکنیم .

آهسته‌ترین صدایی را که انسان می‌تواند بشنود آستانه شنوایی و بلندترین صدایی که انسان می شنود را آستانه دردناکی  می‌نامند. گوش انسان صوتهایی را می‌شنود که بسامد آنها بین ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز باشد.حیواناتی مثل خفاش و سگ می توانند صداهایی با فرکانس های بالاتر از حد طبیعی شنوایی انسان را بشنوند. ما هیچ وقت صدای مورچه را نمی شنویم زیرا پایین تر از حدی است که دستگاه شنوایی ما قادر به شناخت آن است . همچنین بالای بیست کیلو هرتز را نمی توانیم بشنویم واین صدای خفاش است که بسیار بلندتر از حد شنوایی ماست .

نمایش نظرات